to splash index onderscheid en verscheidenheid in de vormen van verbeelding. Alhoewel de drie soorten vormuitdrukking niet totaal van elkaar te scheiden zijn is er toch een duidelijk verschil door het niveau waarop ze de mens aanspreken.  Zij gaan van het materi‘le over het mentale naar het spirituele gebied.
english version
wat is cdi en welke visie heeft het bedrijf? wie is ray laenens en welke stijl hanteert hij?
de visuele communicatieportfolio van ray laenens behelst identiteitsvormgeving, informatie, verpakking, ruimtelijke projecten en publicaties
de grafische vormgevingsprojecten van ray laenens voor de industrie, handel, dienstensector, nonprofit en institutionele organisaties
naar visuele vormgevers in Vlaanderen naar beeldende vormgevers in Vlaanderen naar beeldende kunstenaars in Vlaanderen
architectuur, industriele vormgeving, grafische vormgeving illustratie, fotografie, film schilderijen, beeldhouwwerk, grafiek
Hommage aan de Vlaamse Cultuurmakers
De vormgever vertaalt het idee,  de boodschap of het product  die de opdrachtgever naar een doelgroep wil brengen.  De creatieve middelen zijn die van de kunstenaar (vorm, kleur, materiaal). Hij dient echter rekening te houden met de functie, de inspraak van anderen en de noodzaak om de  industri‘le vermenigvuldiging van het werk met succes door derden te laten uitvoeren. Beelden illustreren ide‘en die vanuit het bewuste denken komen.  De creatief met zijn beeldend vermogen vertaalt als het ware zijn abstract idee naar een concrete vorm. De middelen waarmee gewerkt wordt zijn dezelfde als die van de beeldend kunstenaar. De waarde van het werk wordt bepaald door de visie en de bekwaamheid waarmee hij het resultaat gestalte kan geven. Ontstaat uit het bovenbewustzijn, niet als resultaat van het denken. Het intu•tieve aspect domineert de creatie en de kunstenaar stelt hiervoor zijn individueel talent, gevoel en techniek ter beschikking. Wanneer het ongedefinieerde zijn uiteindelijke vorm bereikt kan de beschouwer er deel van gaan uitmaken op voorwaarde dat hij leert om met het werk te versmelten.
naar beeldende vormgeving
naar visuele vormgeving
Schilderkunst, Sculpturen, Grafiek
kunst, fotografie, film, illustratie en vormgeving favorieten van ray laenens
Contacteer Ray Laenens
Rayel's Blogspot on Art, Images & Design
Contacteer Ray Laenens voor links, beelden of tekstinformatie die u wenst tot te voegen link naar veelgestelde vraag